Informatie en veelgestelde vragen:


+ Wat is het nut van grafologie of handschriftanalyse?

Wat is het nut van grafologie of handschriftanalyse?


U wilt meer inzicht hebben in het karakter van:


* uw (nieuwe) werknemer
* uw vrienden of bekenden
* uw kind
* uw partner waarmee u eventueel verder door het leven wilt
* een familielid waarvan alleen het handschrift nog bewaard is gebleven
* een schrijver/schrijfster uit uw poeziealbum of vriendenboekje

Of u wilt:

* veranderen van werkgebied/vakgebied
* meer over uzelf en uw innerlijke beweegredenen te weten komen
* een verstandige schoolkeuze maken
* een gerichte selectie maken uit een stapel brieven
* een origineel kado in de vorm van een persoonlijke analyse geven
* een aparte reunie, bachelor of personeelsbijeenkomst organiseren
* een tentoonstelling/expositie wat extra's meegeven
* de informatie achter een 'droedel' (kleine snelle tekening) achterhalen
* uw nieuwsgierigheid naar handschriftanalyse bevredigen....


Dan biedt een handschriftanalyse uitkomst!

+ Wat is grafologie of handschriftanalyse?

Wat is grafologie of handschriftanalyse?

De grafologie houdt zich bezig met het bestuderen van kenmerken en eigenaardigheden in het handschrift teneinde daar conclusies uit te trekken betreffende de aard en het karakter van de schrijver.

Dat is een hele mond vol, waar het eigenlijk op neer komt is dat de grafologie een studie maakt van iemands handschrift en daar heel wat persoonlijkheidskenmerken uit kan halen. Het handschrift van iemand verraadt dus veel van zijn persoonlijkheid

De grafologie biedt je de mogelijkheid om mensen anders te zien dan dat ze zich misschien voordoen, want het handschrift van iemand legt zijn/haar innerlijk bloot.

Ons handschrift ontstaat uit de samenwerking tussen onze hersenen en onze handen. Hierbij worden we beinvloedt door onze emoties, gevoelens en stemmingen die dan ook terug te vinden zijn in ons eigen, persoonlijke en unieke handschrift.

Een handschrift is net zo uniek als een vingerafdruk en bevat veel meer informatie dan menigeen beseft. Een mens zou zich anders kunnen voordoen dan hij/zij in werkelijkheid is, maar het handschrift zal zijn/haar ware aard naar boven brengen.

Grafologie of handschriftanalyse heeft niets met occultisme te maken, het is puur de wetenschap van het (her)kennen van schriftkenmerken met de daaraan gekoppelde specifieke karaktereigenschappen.

+ Wat is wel/niet mogelijk bij een handschriftanalyse?

Wat is wel/niet mogelijk bij een handschriftanalyse?

Het is niet mogelijk de leeftijd en het geslacht van een persoon uit een handschrift te herleiden. Een handschrift kan wel de mate van volwassenheid van een persoon onthullen en laten zien of de mannelijke of vrouwelijke kant van de persoon in kwestie overheerst.

Een handschriftanalyse heeft niets met toekomstvoorspelling of occultisme te maken. Het gaat puur om het kunnen herkennen van specifieke schriftkenmerken en dezen te kunnen 'vertalen' naar de persoonlijkheid van de schrijver of schrijfster.

Een handschriftanalyse kan iemand inzicht geven in het karakter, de 'ziel' en de beweegredenen van een persoon. Dit kan soms tot verrassingen leiden!

Het maken van een goed gefundeerde analyse kost de nodige tijd. U moet rekenen op enkele uren werk per analyse, afhankelijk van de hoeveelheid informatie die de schrijver/schrijfster 'weggeeft' in zijn of haar handschrift.

+ Welke eigenschappen blijken uit een handschrift?

Welke eigenschappen blijken uit een handschrift?

Het zal u verbazen hoeveel eigenschappen en karaktertrekken er in een handschrift 'verborgen' zijn. Een kleine greep uit het scala van karaktereigenschappen is:

- mate van activiteit, ambitie, analytisch vermogen,
- zelfverzekerdheid, goedheid, creativiteit, drift,
- diplomatie, enthousiasme, fantasie, humor,
- besluiteloosheid, labiliteit, remmingen, libido,
- seksualiteit, jaloezie, ziekten, leugenachtigheid,
- gezondheid, volharding, bedrieglijkheid, wilskracht,
- gezelligheid, verlegenheid, pessimisme, verkwisting,
- enzovoort....

+ Beroepskeuze advies

Beroepskeuze advies

Aan de hand van een handschriftanalyse kan bepaald worden wat iemands sterke en zwakke karaktereigenschappen zijn. Zo is het mogelijk een goede opeleiding- en beroepskeuze te maken aan de hand van de vaardigheden en eigenschappen die iemand bezit.

Een handschriftanalyse is ook nuttig om voor uzelf te bepalen of u de juiste loopbaan nastreeft. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat uw handschrift wel of niet strookt met de loopbaan die u momenteel volgt.

Wilt u voor uzelf of uw schoolgaand kind een onafhankelijk en onbevooroordeeld overzicht van sterke en minder ontwikkelde eigenschappen dan is het handschrift daarvoor het uitgesproken uitgangspunt. Laat uw handschrift zelf het antwoord geven op voor u belangrijke beslissingen en ervaar dat het handschrift hierbij meer vertelt dan u in eerste instantie had bedacht!

+ Huwelijksadvies en partnerkeuze

Huwelijksadvies en partnerkeuze

Indien het handschrift van twee 'toekomstige' partners geanalyseerd wordt dan kan duidelijk worden wat de overeenkomsten en wat de verschillen tussen beiden zijn. Met deze kennis kunnen dan verstandige beslissingen genomen worden.

Ook bij de zoektocht naar een geschikte partner middels een contactadvertentie heeft de grafologie haar nut vaak bewezen. Het is mogelijk een gerichte selectie van toegezonden brieven te maken teneinde de juiste partner met de gewenste eigenschappen te kunnen selecteren.

Indien u gebruik wenst te maken van deze service dan kunt u in de webwinkel meer informatie vinden. U kunt een (groot) aantal brieven laten onderzoeken op door u vastgestelde eigenschappen zodat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gezegd kan worden of de schrijver/schrijfster deze eigenschappen bezit of juist niet.

Meer informatie kunt u vinden bij de analysevormen die wij u kunnen aanbieden.

Wilt u een aanstaand verlovings- of bruidspaar een uniek kado geven dan willen wij u wijzen op de geliefden-analyse. Deze analyse zal een beschrijving geven van beide geliefden en hun sterke en minder sterke punten naar voren brengen. Aan bod komen o.a. de houding, instelling, mogelijkheden, overeenkomsten en verschillen tussen beide personen. Ook het liefdesleven en de benadering daarvan door beide personen zal hierbij aan bod komen.

+ Voorouder onderzoek (genealogie)

Voorouder onderzoek (genealogie)

Ook bij voorouder onderzoek heeft de handschriftanalyse haar nut bewezen. Aan de hand van een brief of zelfs maar een klein stukje handschrift kan heel wat onthuld worden over een persoon die we bij leven nooit gekend hebben.

Postkaarten, poezie-albums, schoolrapporten, contracten, oude (liefdes)brieven en andere documenten zullen de sleutel zijn tot meer informatie betreffende de persoon die we graag beter willen leren kennen. Zo wordt stamboomonderzoek een stuk leerzamer en interessanter!

Uit de analyse zal blijken wat het karakter van die persoon was en hoe hij of zij in het leven stond. Zo kan zelfs vele jaren na dato 'kennis worden gemaakt' met een persoon die we nu niet meer kunnen ontmoeten.

+ Personeel selectie

Personeel selectie

Bij veel sollicitaties wordt een handgeschreven brief of c.v. gevraagd. De reden hiervoor is dat een werkgever zo een beter inzicht krijgt in de eventueel nieuw aan te nemen werknemer.

Een handschriftanalyse kan een werkgever een heleboel kosten besparen ingeval er een 'verkeerde' persoon op de 'verkeerde' plek komt te zitten.

Persoonlijkheid, emoties, betrouwbaarheid, organisatietalent, sociale houding, etc. zijn enkele zaken die uit een handschriftanalyse zullen blijken.

Om een groot aantal brieven te selecteren op bepaalde karaktereigenschappen kunnen wij u de selectie analyse aanbieden. Indien u gebruik wenst te maken van deze service en vragen of speciale wensen heeft dan kunt u dit per e-mail of per brief kenbaar maken.

Graag voorzien wij u van gericht advies bij het opstellen van een sollicitatiebrief zodat uw sterke eigenschappen beter naar voren zullen komen en u uzelf niet (ongemerkt) tekort zult doen. Voor meer informatie betreffende deze service kunt u een reguliere handschriftanalyse met advies aanvragen.

+ Misdaad

Misdaad

Een analyse kan gebruikt worden om een 'beeld' van iemand te krijgen. Dit kan gebruikt worden bij een psychologisch onderzoek. Veelal zal hierbij de hulp van een forensisch schriftexpert worden ingeroepen.

Ook vervalsingen, dreigbrieven, teksten op de muur, valse ondertekeningen, 'anonieme' briefjes, etc. kunnen tot het werkgebied van de handschriftanalyse gerekend worden.

+ Schriftvergelijking

Schriftvergelijking

Het is mogelijk twee of meer 'handschriftmonsters' te vergelijken en dan te bepalen of dezen afkomstig zijn van dezelfde auteur. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dan te bepalen of de 'schriftmonsters' door dezelfde persoon vervaardigd zijn.

Aangezien dit zeer specialistisch werk is en er de nodige (zeer kostbare) apparatuur voor nodig is om een sluitende analyse te maken kunnen wij u deze vorm van analyse niet aanbieden. .

Mocht u een schriftvergelijking willen laten uitvoeren dan kunt u via een zoekmachine (bijvoorbeeld 'Google') zoeken op de woorden 'schriftexpert' of 'schriftexpertise'.

+ Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid

Het spreekt vanzelf dat alle gegevens met de grootste voorzichtigheid en vertrouwelijkheid behandeld zullen worden. Gegevens zullen dan ook niet zomaar zonder medeweten van de betrokkenen aan derden worden verschaft!

Mocht het nodig zijn dan zullen wij (schriftelijke) toestemming vragen van de schrijver om zijn/haar handschrift te analyseren.

Wij hopen u een zo volledig mogelijk beeld te hebben gegeven van de mogelijkheden voor een handschriftanalyse. Wij willen u dan ook graag de mogelijkheid bieden een handschrift te laten analyseren.

+ Presentatie over grafologie en handschriftanalyse

Presentatie over grafologie en handschriftanalyse

Het is mogelijk een presentatie te verzorgen voor bijvoorbeeld 'team-building', een reunie, een bachelor, een personeelsbijeenkomst en andere activiteiten omtrent het onderwerp grafologie.

Hierbij zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
- korte inleiding en de geschiedenis van de grafologie
- wat is wel/niet mogelijk met grafologie,
- waar let een grafoloog op (hierbij wordt u actief aan het werk gezet!)
- schriftvergelijking, genealogie, gezondheid,
- tekentest met verrassende uitkomst...,
- en nog veel meer interessante onderwerpen...

De presentatie zal ongeveer een uur in beslag nemen. Dit kan desgewenst verkort of langer gemaakt worden. Tijdens deze presentatie is het mogelijk om vooraf gemaakte analyses van de aanwezigen uit te reiken en te voorzien van commentaar. Voor meer informatie voor deze unieke en onvergetelijke ervaring kunt u uw wensen kenbaar maken door het sturen van een e-mail.

Deze presentatie kan in principe verzorgt worden op de volgende dagen:
- op vrijdag gedurende kantooruren tegen normaal tarief,
- op woensdag of vrijdag in de avonduren tegen 75 % toeslag,
- op zaterdag- of zondagmiddag tegen 100 % toeslag.

De presentatie dient een maand tevoren besproken te worden. Andere mogelijkheden/wensen kunnen in overleg geregeld worden. Reiskosten worden apart in rekening gebracht. De ruimte voor de presentatie en een eventuele 'beamer' worden in principe door de opdrachtgever verzorgt, maar dezen kunnen desgewenst tegen extra kosten door ons geregeld worden. Dit alles zal uiteraard in goede samenwerking gebeuren.

De presentatie kunt u boeken in de webwinkel of e-mail bij ons aanvragen waarbij u alle wensen/vragen duidelijk vermeldt. Vermeldt u a.u.b. duidelijk de plaats, de datum en de grootte van de groep in deze e-mail.

Raadpleeg de tarievenlijst voor een overzicht van de kosten.

+ Informatievoorziening

Informatievoorziening

Mocht u meer informatie willen ontvangen over grafologie dan kan dat tegen een redelijke vergoeding verzorgd worden. Onze bibliotheek bevat meer dan 80 werken op het gebied van grafologie en handschriftanalyse zodat heel wat informatie voorhanden is.

Ook voor het schrijven van een artikel over handschriftanalyse of informatie voor een werkstuk of een scriptie nodigen wij u uit uw wensen per e-mail kenbaar te maken. Tegen een passende vergoeding kunnen wij u van informatie voorzien.


Ga naar voorbeelden